Din guide till bättre förståelse för ozon

Den här websidan är en oberoende guide för dig som bygger, projekterar eller på annat sätt kommer i kontakt med någon form av rening med ozonaggregat, UV-ljus eller liknande.

ALLMÄN INFORMATION

Ozon är en färglös gas som bildas naturligt i atmosfären. Ozonets kan användas för att reducera mängden fett i ventilationskanaler i storkök, för att minska lukten från fettavskiljare, för att luktsanera miljörum, hotellrum, bostäder m.m.

INFORMATION FÖR PROJEKTÖRER

Vid projektering av en anläggning som ska förses med ozon/UV-behandling måste man ta hänsyn till ett antal punkter för att få ett korrekt och driftsäkert utförande. Avsnittet innehåller även förslag på lämpliga beskrivningstexter.