Bransch och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom byggnadsplåt- och ventilation.

www.pvforetagen.se


Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

www.boverket.se
Boverkets byggregler


Bransch och arbetsgivarorganisationen för företag verksamma inom sotningsbranchen.

www.skorstensfejare.se


Branschorgan för certifierade OVK-kontrollanter och kommunala handläggarna av OVK-frågor

www.funkis.se/


Myndigheten för en god och säker arbetsmiljö.

www.av.se
Arbetsmiljöverket om processventilation i kök


Myndigheten för en god och säker boendemiljö m.m.

www.folkhalsomyndigheten.se


Branschstandard för imkanaler i storkök och bostäder.

www.imkanal.se